Verdens fremste Afghanistan-eksperter til Norge 13.-18. mars

For første gang kom afghanske myndigheter med et direkte og konkret fredsutspill til Taliban. Ser vi en vei ut av konflikten som har vart i snart 40 år?

Tirsdag 13. til lørdag 17. kommer flere anerkjente, internasjonale Afghanistan- eksperter til Oslo for å være med på Afghanistanuka 2018. Se programmet for Afghanistanuka i sin helhet her.
Med førstehånds kjennskap til den dagsaktuelle situasjonen gir de sine analyser av USAs strategi og politikk overfor Afghanistan, Kinas rolle i Afghanistan og regionen og om hva som skal til for at en fredsprosess skal komme i gang, og føre til stabil og varig fred.

Bakgrunn
Afghanistan har over tid vært rammet av flere parallelle kriser; en humanitær krise, en økonomisk krise, en politisk krise, en sikkerhetskrise, og et eskalerende konfliktnivå. De siste månedene har vi sett at konfliktnivået har eskalert i Afghanistan. Ifølge ulike kilder kontroller nå Taliban og andre opposisjonsgrupper nærmere 70 prosent av landet, og USA har trappet kraftig opp sitt militære nærvær. Etter en vinter preget av flere dødelige angrep har det vært vanskelig å få øye på lyspunktene i Afghanistan.

For litt over en uke siden skjedde det imidlertid noe som likevel gir grunn til forsiktig håp. I forbindelse med Kabulprosessen for fred og sikkerhetssamarbeid, som foregikk i Kabul den 28.2, la president Ashraf Ghani og afghanske myndigheter fram det mest konkrete forslaget til Taliban om fredsforhandlinger siden 2001. Med tilbud om anerkjennelse av Taliban som en legitim politisk organisasjon, og invitasjon til forhandlinger uten å stille noe ultimatum, gir dette nytt håp om en fredelig løsning. Fredsplanen inneholdt få betingelser; kvinners rettigheter og grunnlovens verdigrunnlag er fredet for forhandlinger. Ballen ser nå til å være i Talibans banehalvdel. For mer informasjon, se for eksempel denne analysen fra Afghan Analysts Network, og Kai Eides innlegg om Kabulprosessen i dag, 8.3.


Noen av spørsmålene våre gjester vil adressere og debattere under Afghanistan-uka

  • Hvordan engasjerer regionale og globale makter seg i et nytt «great game» over Afghanistan, og hvilke implikasjoner og følger får politikken disse maktene fører fremover?
  • Hvordan skal man vekte afghaneres krav om et rettsoppgjør etter tiår med krig og overgrep mot sivilbefolkningen, opp mot realpolitiske hensyn som bidrar til at krigsherrene blir sittende med makten?
  • Hvilke konsekvenser har det eskalerte konfliktnivået og de pågående krisene for sivilbefolkningen i Afghanistan?
  • Hvilke implikasjoner bør de nevnte krisene og konsekvensene for sivilbefolkningen få for Norges politikk overfor Afghanistan på asylfeltet? Vi arrangerer politisk debatt.

Disse ekspertene kommer til Afghanistanuka 2018

Barnett Rubin (Center of International Cooperation)
Barnett Rubin er assisterende direktør ved Center on International Cooperation (CIC), hvor han leder Afghanistan-Pakistan programmet. Rubin har skrevet og publisert omfattende om Afghanistan. Mellom 2009 og 2013 hadde han stillingen som Seniorrådgiver for Spesialrepresentanten for Afghanistan og Pakistan (SRAP) i US Department of State, og han var Spesialrådgiver for FNs Spesialutsending til Afghanistan under forhandlingene som ledet frem til Bonn-avtalen i 2001.
Aktuelle artikler av Rubin: An Open Letter to the Taliban (27.2.2018) Theses on Peacemaking in Afghanistan: A Manifesto (23.2.2018)

Orzala Nemat (Afghanistan Research and Evaluation Unit)
Under Taliban etablerte Nemat undergrunns-programmer for jenters utdanning og helse. Engasjementet for menneskerettigheter og utvikling i Afghanistan har gjort henne til en av Afghanistans mest respekterte aktivister. Fra november 2016 tok hun over som direktør for Afghan Research and Evaluation Unit (AREU). Nemat har en doktorgrad fra SOAS (School of Oriental and African Studies) i London. Nemat har ledet og arbeidet for en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner i Afghanistan. Hun har vært spesielt engasjert i kvinner og barns rettigheter. Som afghaner har hun god innsikt i hva som rører seg på «grasroten» og hvordan afghanere opplever den spente situasjonen i landet.
Se intervju med Nemat her: https://www.youtube.com/watch?v=YmbbGCsym9w

Borhan Osman (International Crisis Group):
Borhan Osman er International Crisis Group’s Afghanistan senior-analytiker og ledende ekspert på militante nettverk i Afghanistan-Pakistan. Osman har forsket på konflikten i Afghanistan siden 2001, og har betydelig kunnskap om Taliban og andre opprørsgrupper, inkludert Islamic State Khorasan (IS-K). Osman arbeidet i fem år for Afghan Analyst Network før han begynte i International Crisis Group.
Les: The Cost of Escalating Violence in Afghanistan

Patricia Gossman (Human Rights Watch)
Gossman er seniorforsker for Human Rights Watch. Før hun begynte i HRW, ledet hun Afghanistan-programmet ved International Center for Transitional Justice on Afghanistan, og grunnla og ledet «Afghanistan Justice Project», et prosjekt som tok for seg den formidable oppgaven å dokumentere krigsforbrytelser begått i Afghanistan mellom 1978 og 2001. Gossman har skrevet omfattende om menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan.
Les: #MeToo in Afghanistan: Is Anyone Listening?

Dipali Mukhopadhyay (Columbia University)
Mukhopadhyay underviser ved School of International and Public Affairs, University of Columbia. I 2014 ga hun ut boken Warlords, Strongman Governors and State building in Afghanistan, hvor hun argumenterer for at krigsherrer og «strongmen» har spilt en viktig rolle i å styre landet siden 2001.

Hør Mukhopadhyay snakke om hvordan krigsherrer er blitt integrert i det afghanske myndighetsapparatet, og hva det har å si for stabiliteten i landet.

For informasjon og avtaler, ta kontakt med Helene Aall Henriksen
Mobil: 900 99 566
E-post:
helene@afghanistan.no